Нашият алгоритъм за ...

Екипа на открито

Ние ви даваме възможност да развиете различни техники и подходи, за да впечатлите жената. Ще ви покажем как да ги използвате в различни ситуации– офиса, заведението, парка и други места. Това е алгоритъм от последователни стъпки, като всяка една от тях ще ви доближава до крайния резултат. На нашите семинари и обучения, ще научите повече за жените, за това какво ги вълнува, как да ги привлечете, как да бъдете избирани пред останалите мъже.

Top